Hva inneholder Office Control

Office Control gir enkel tilgang til viktig informasjon i et digitalt kontor. En modulbasert løsning, hvor man tar i bruk de modulene som passer for virksomheten. En gjennomarbeidet helhetlig løsning, som strukturerer dokumenter, dokumentmaler og administrative prosesser og rutiner. Det være seg interninformasjon/nyheter, virksomhetsmål, kontrakter, personaladministrasjon, HMS, GDPR eller styredokumenter. Office Control binder sammen forretningsapplikasjonene med resten av virksomhetens IT-løsning, er fleksibel og kan tilpasses hver kunde sine spesifikke behov.

Moduler

Intranett
Felles kalender, nyheter, oversikt over de ansatte, dokumentmaler og virksomhetens mål.
Kontrakt
Opprettelse / lagring og gjenfinning av kontrakter alt på ett sted, inkludert støtte for godkjenningsprosesser og varsler ved utløp/reforhandling.
Styreportal
Ett felles område for alt av formelt styrearbeid, inkludert møtereferater og styreinstrukser.
HMS
Her ivaretar du lovpålagte krav for HMS med full oversikt og tilgang til nødvendig dokumentasjon.
Prosjekt
En sentral med oversikt over prosjekter, inkludert prosjektkalender, oppgaver og dokumenter.
Timeregistrering
Enkel registrering av timer opp mot kunder og prosjekter, inkludert statistikk.
Personal/HR
Gir god kontroll over personaldokumenter med tilgangsstyring. Enkel håndtering av blant annet egenmeldinger, sykemeldinger, søknad om fri.
Dokumentsenter
Spar tid på å finne riktige dokumenter med en gang! Smart arkiv med et effektivt gjenfinningssystem, rettighetsstyring og sikker lagring.