Konsulentbistand for SharePoint

Vurderer dere å ta i bruk SharePoint?

Har dere Office 365 Online med SharePoint inkludert, men ikke tatt det i bruk?

Våre konsulenter har lang erfaring med SharePoint og vil kunne hjelpe dere med å få på plass gode og kostnadseffektive løsninger.

Vi kan bidra med:

  • Kartlegging av behov og ønsker.
  • Utarbeide kravspesifikasjon.
  • Implementere og konfigurere SharePoint.
  • Sette opp metadata og dokumentmaler.
  • Utvikle arbeidsflyt for effektive arbeidsprosesser.
  • Utvikle skreddersydd funksjonalitet.