Office Control

- et komplett styringsverktøy for kontroll og samhandling i din bedrift.

Office Control er et modulbasert verktøy utviklet i SharePoint Online.
Løsningen gir medarbeiderne én flate å jobbe på, og sikrer full kontroll over informasjonsflyt og virksomhetsstyring. Dette optimaliserer samhandling mellom medarbeidere.
I tillegg til modulene inneholder løsningen intranett, malarkiv, felleskalender, linker, og en liste over kontaktdetaljer til medarbeiderne.

Våre moduler:
  • Kontrakt

  • Styreportal

  • HMS

  • Prosjekt

  • Timeregistrering

  • Personal

  • Dokumentsenter

Kontakt oss for mer informasjon
Lukk